Konfigurátor

Zostavte si kombináciu nosnej konštrukcie a zábradlia

Aktuálna kombinácia konštrukcie so zábradlím

antikora schody IVM antikora schody IVM

Podstupnice (čielka)

podstupnice
podstupnice
podstupnice

Podstupnice (čielka)

podstupnice
podstupnice

Podstupnice (čielka)

podstupnice
podstupnice

Nástup

nastup
nastup
nastup
nastup

Obloženie stropného otvoru

oblozeny schody
oblozeny schody
oblozeny schody
oblozeny schody

Materiál - drevené časti

Štandardné dreviny

schody Buk
schody Buk cink
schody Dub
schody Jasen
schody cerveny smrek
schody smrek

Vzácné a exotické dreviny

schody orech americky
schody orech vlassky
schody ceresna
schody agat
schody javor
schody jasen bel
schody mahagon sapeli
schody merbau
schody jatoba
schody padouk
schody zebrano
schody wenge

Materiál - kovové časti

schody Antikora
schody ocel
Vybrané detaily
Materiál - drevené časti Materiál - kovové časti Šprušle pre zábradlie A Stĺpy pre zábradlie A Tvarový nástupný stĺp pre zabr. A, B

Pre tento typ nie je možnosť

Pre tento typ nie je možnosť

Pre tento typ nie je možnosť

Podstupnice (čielka) Nástup
Typ madla Obloženie strop. otvoru

Pre tento typ nie je možnosť